Видове изследвания

Хематология
Хемостаза
Клинична химия - цена на един показател
Изследвания на УРИНА
Други изследвания:
Серология /ELISA/, апарат MINI VIDAS, FR
ХОРМОНИ
Микробиологични изследвания

върни в началото
Хематология
а) пълна кръвна картина - автоматично 5,00лв.
б) ДКК и морфология на клетки 5,00лв.
в) само за един показател 2,00лв.

върни в началото

Хемостаза

а) време на кървене 1,00лв.
б) фибриноген 5,00лв.
в) протромбиново време 3,00лв.
г) АПТТ/ККВ 4,00лв.

върни в началото

4. Клинична химия - цена на един показател

а) субстрати - общ белтък, албумин, урея, кре- атинин, , билирубин -
3,00лв.
б)холестерол/общ , HDL, LDL /,триглицериди 3,50лв.
в) кръвна захар 3,00лв.
- за пенсионери 2,00лв.
г) електролити и олигоелементи - калий, натрий, желязо и ТЖСК 3,50лв.
- хлориди,фосфати,калций и магнезий 4,00лв.
д) ензими - ГОТ, ГПТ, ГГТП, АФ 2,50лв.
- ЛДХ, КК, алфа амилаза 4,50лв.

върни в началото

Изследвания на УРИНА

Изследвания на УРИНА /качествени проби и седимент / 5,00лв.

върни в началото

5. Други изследвания:

а) урина – количествено (белтък, Са и др.) всяко по.5,00 лв
5,00лв.
б) КЗП / 3-ри кратен / 9,00лв.
/ за пенсионери 6,00лв.
г) GHb 15,00лв.
д) химичен анализ на бъбречни конкременти 8,50лв.

върни в началото

6. Серология /ELISA/, апарат MINI VIDAS, FR

ХЕПАТИТ С 15,00лв.
ХЕПАТИТ В 12,00лв.
СПИН/ HIV1/2 10,00лв.
Wasserman/за бременни /детска градина
8,00лв.
Wasserman/ диагностичен / 10,00лв.
ХЕЛИКОБАКТЕР 14,00лв.
ХЛАМИДИЯ-бивал 19,00лв.
ХЛАМИДИЯ – трахоматис 19,00лв.
ТОКСОПЛАЗМА 19,00лв.
Алфа-ФЕТОПРОТЕИН 14,00лв.
ASO, CRP, WR - всеки по 6,00 лв по 6,00 лв
Rh- антитела /за бременни / 15,00лв.
КРЪВНА ГРУПА и Rh 10,00лв.
КРЪВНА ГРУПА и Rh /за бременни/ 7,00лв.

върни в началото
ХОРМОНИ

а/ TSH, T3,T4, FT3 u FT4 - всеки по 12,00 лв. по 12,00лв.
б/ Полови хормони - всеки по 14,00 лв. по 14,00лв.
в/ Туморни маркери :  
PSA/Простатспецифичен антиген/
14,00лв.
СА 125, СА 153 и др. 20,00лв.
Хормонални изследвания се правят 2 пъти седмично - вторник и четвъртък.  

върни в началото

7. Микробиологични изследвания

а/ посявка за изолиране на микробен агент от урина, гърлен, носен, вагинален и др. 8,00лв.
б/ антибиограма 7,00лв.
в/ диагностичен ректален с-т 10,00лв.

върни в началото

Край на страницата! върни в началото