Полезно е да знаете!

Кръвна картина - кръв за изследване се взима всеки ден - сутрин, на гладно , без прием на лекарства и кафе!

Такса за взимане на биологичен материал :
Капилярна кръв – 2.00 лв.
Венозна кръв - 2.00 лв.
Урина - 1.00 лв.
Секрет за микробиология - 2.00 лв.

Кръвна захар, глюкоза профил и обременяване се вземат сутрин на гладно. При профил и обременяване по схема препоръчана от лекуващия лекар.

Урина – общо химическо изследване и седимент. Първа сутрешна урина, след старателен локален тоалет.
Ca,Р, Белтък в урината се събира 24 часа в добре измит съд. Необходими са около 100мл, които да се донасят в лабораторията, като се отбелязва общото взето количество.

Електролити и олигоелементи - минимум 10 дни след последния прием на препарати ,които ги съдържат/вкл.и мултивитамини/.

Тиреоидни хормони се взимат за изследване преди обяд , без прием на кафе и други кофеин съдържащи
вещества и медикаменти.

Репродуктивни хоромни се вземах за изследване преди обяд ,по схема в зависимост от деня на месечния цикъл.

Гърлен секрет се взима сутрин преди хранене без миене на зъби и почистване на устата.

Носен и ушен секрет се взимат 12 ч. след последното третиране с медикаменти.

Еякулат /сперма за микробиология/необходима е предварителна хигиена на члена и ръцете. Отделянето на материала /спермата/става в стерилен контейнер. Събраният материал се донася до 4 часа след отделяне в лабораторията за изследване.

Стерилна урина: изследва се задължително първа сутрешна урина. Урината се отделя в специален стерилен контейнер, който се взема предварително от лабораторията с указания за ползването му.