за нас

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Микролаб” е създадена през 1999г. Първоначално стартирала като микробиологична лаборатория, тя бързо се разраства и обхваща широк спектър от диагностични изследвания, за да отговори на нарастващите нужди от съвременни диагностични грижи на населението в гр. Дупница и района.

„Микролаб” е първото частно лечебно заведение, регистрирано в Югозападна България. През своята над 10 годишна история, лабораторията се е доказала, като надежден, компетентен и сигурен източник на медико-диагностични изследвания.

Лабораторията работи като договорен партньор с НЗОК още от 2000г.

„Микролаб” ООД е постоянен участник в система за външен контрол на качеството за всички видовете медико-диагностични изследвания, извършвани от нея. Лабораторията получава отлични оценки за всички контролирани параметри.

Акредитирана лаборатория от Министерство на здравеопазването с висока оценка през 2007г.

„Микролаб” разполага със съвременна апаратура и висококачествени консумативи, което гарантира високо качество, обективни и бързи резултати. Оборудването на лабораторията се обновява периодично и отговаря на най-високите европейски и световни стандарти.

С оглед осигуряването на безопасността и надеждността едновременно за пациенти и медицински персонал, при ежедневната работа с кръвни материали, се използва специална затворена система за вземане на кръв. Тази система се състои от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, ефективна защита и по-добро качество на пробите.

В момента в процес на разработване е система за индивидуален достъп до резултати на всеки пациент чрез сайта на лабораторията. Като по този начин, тя се нарежда сред най-модерните и съвременни лаборатория в страната.

Както във всяка област, най-важният фактор е човешкият. Лабораторията разполага с компетентен екип от лекари специалисти, опитни лаборанти и квалифициран административен персонал, който обича работата си, върши я с желание и грижа към пациента и неговото здраве.